Spirometr Lungtest Handy (bez komputera)

  • Dodaj recenzję:
  • Dostępność: na zamówienie
  • szt.
  • Cena netto: 5 500,00 zł 5 940,00 zł
Lungtest Handy jest małym przenośnym spirometrem diagnostycznym przeznaczonym do bezpośredniego połączenia z komputerem PC poprzez złącze USB. Bezpieczeństwo badań jest zapewnione wyłącznie w oparciu o dostarczone w komplecie akcesoria, bez konieczności stosowania jednorazowych filtrów antybakteryjnych.

Lungtest Handy jest spirometrem łatwym w obsłudze i konserwacji. Wysoka dokładność pomiarów i zaawansowane technologicznie oprogramowanie pozwalają na wykonywanie przy użyciu Lungtest Handy spirometrii wolnej, krzywej przepływ-objętość oraz maksymalnej dowolnej wentylacji minutowej. Pełny system kontroli poprawności i jakości wykonanego badania zgodnie z zaleceniami ERS i ATS oraz możliwości interpretacji i raportowania wyników wykonywanych badań stawiają spirometr Lungtest Handy na równi ze specjalistycznymi spirometrycznymi systemami diagnostycznymi.

Podstawowe zalety i możliwości spirometru Lungtest Handy:

- wymienne głowice pomiarowe, bez filtrów przeciwbakteryjnych, całkowicie zabezpieczają badanego pacjenta przed zakażeniem dróg oddechowych 
- łatwa możliwość instalacji do dowolnego komputera z systemem Windows 
- bezpośrednie zasilanie z komputera 
- automatyczna kontrola poprawności wykonania badania wg standardów ERS i ATS 
- automatyczna ocena jakości wykonanego poprawnie badania wg skali A-F 
- automatyczna ocena próby rozkurczowej wg ERS z tekstowym komentarzem 
- możliwość włączenia systemu automatycznej diagnozy 
- możliwość prezentacji wolnej krzywej przepływ-objętość na tle krzywej natężonej 
- prezentacja badania w czasie rzeczywistym w trzech osiach: przepływ, objętość, czas 
- system motywacyjny dla dzieci 
- porównywanie wyników z wartościami należnymi 
- możliwość wyboru wartości należnych 
- polskie normy dla dzieci opracowane w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce, 
- możliwość obliczania odchyleń standardowych i percentyli wartości należnych 
- możliwość wyboru sposobu prezentacji wyników 
- możliwość podglądu i wydruku do 55 wielkości spirometrycznych 
- możliwość kontroli cechowania spirometru przez użytkownika za pomocą pompy 
- możliwość redakcji własnego raportu z badania 
- oprogramowanie przyjazne dla Użytkownika 
- baza danych bez ograniczeń z szybkim wyszukiwaniem pacjentów i badań. 
- możliwość kontroli cechowania spirometru przez użytkownika za pomocą pompy 
- ergonomiczna obudowa spirometru z opatentowanym uchwytem wymiennej głowicy pomiarowej 
- niska waga 
- najnowsze wersje oprogramowania w cenie spirometru 

 

Dane pacjenta


Spirometr umożliwia wprowadzenie następujących danych pacjenta:
imię, nazwisko, data urodzenia, waga, wzrost, płeć, numer identyfikacyjny
Wartości należne

Standardowo wartości należne obliczane są według ERS.
Spirometr ma zaimplementowane wartości należne opublikowane przez innych autorów.

Badania standardowe
Spirometria spoczynkowa:
VC, IC, ERV, IRV, TV, MV, BF, FEV1, FEV1 %VC.
Krzywa przepływ-objętość:
FEV0,5, FEV1, FEV2, FEV3, FEV6, FEV1%FEV3, FEV1% FEV6, FEV1%FVCEX, FEV1%FVCIN, FEV1%VC, FEV1%VCMAX ,FVCEX, FVCIN, VC, VC MAX, ERV, IC, TV, VPEF, PEF, MEF75, MEF50, MEF25, MEF50%FVCEX, MEF75%VC, MEF50%VC, MEF25%VC, MEF@FRC, FEF75/85, FEF25/75, MTT, FIV1, PIF, MIF50,VPIF, TPEF, TMEF75, TMEF50, TMEF25, TPIF, FET, FIT, TTOT, TPEF%FET, TPIF%FIT, FET%FIT, TC25/50, AEX , Grade(A-F)
Maksymalna dowolna wentylacja minutowa:
MV, MVV, BF, BR
Badanie po podaniu leku

W przypadku wykonania pacjentowi powtórnego badania po podaniu leku wyniki drugiego badania są podawane w odniesieniu do wyników badania wykonanego przed podaniem leku. Każde badanie wstępne otrzymuje oznaczenie PRE a badanie po leku jest oznaczane POST w celu ułatwienia interpretacji zarejestrowanych wyników.

Standardowe wyposażenie spirometru


Futerał
kabel USB
CD z oprogramowaniem
10 głowic pomiarowych
10 ustników dla dzieci
10 ustników dla dorosłych
klips na nos
kabel USB
Parametry techniczne
Zakres mierzonego przepływu ± 18 l/s
Dokładność pomiaru przepływu < 2 %
Rozdzielczość pomiaru przepływu ± 10 ml/s
Zakres mierzonej objętości ± 10 l
Dokładność pomiaru objętości < 2 %
Rozdz. pomiaru objętości ± 10 ml
Wymiary 145 x 40 x 90 mm
Masa (bez komputera i drukarki) 120g
Zasilanie 5V (USB)
GŁOWICA POMIAROWA MES TYP DV 40
Przestrzeń martwa DV 40 40 ml

Opór głowicy DV 40 < 0,9 cmH2O/l/s (przy przepływie 12 l/s)

 

Gwarancja 12 miesięcy